Restauratie Jachtslot Mookerheide

Verduurzaming Jugendstil Jachtslot in opdracht van Natuurmonumenten.

Jachtslot Mookerheide

In opdracht van Natuurmonumenten werkt 1meter98 B.V. aan het restauratieplan en verduurzaming van Jachtslot te Mookerheide.

1meter98 werkt aan

Restauratieplan met aanpak verduurzaming / aansturing adviseurs / inmeting / tekenwerk / bouwtechnische opname / calculatie / bestek

Projectkenmerken

Natuurmonumenten / Erfgoed / Rijksmonument / Mookerheide / Jachtslot / Limburg

Restauratie en verduurzaming

Natuurmonumenten heeft 1meter98 B.V. opdracht gegeven voor het vervaardigen van het restauratieplan met verduurzaming van het Jachtslot Mookerheide. Door middel van een architectenselectie met visie en offerte is 1meter98 geselecteerd. Doel is spoedig het ingezette verval van het Jachtslot te keren en het Rijksmonument op een duurzame wijze toekomst te geven. Dankbaar zijn we voor deze prachtige opdracht van Natuurmonumenten.

De opgave

Het Jachtslot is in één fase gebouwd tussen 1902 en 1905 naar ontwerp van Oscar en Henri Leeuw uit Nijmegen, al zijn er in het exterieur duidelijk twee bouwdelen te onderscheiden. Enerzijds is er de vleugel die later bij het gebruik als klooster is uitgebreid en verhoogd, een relatief sober en doelmatig bouwdeel met een hoektoren.

Anderzijds is er het beeldbepalende Jugendstil hoofdgebouw, dat wordt gezien als de kern van het Jachtslot. Het heeft een zeer rijk interieur, met als blikvanger het centrale trappenhuis. Daarnaast is het een karakteristieke verschijning op de heide, met de iconische toren. Echter, door het overschilderen in de jaren ´90 van de Jugenstill tegeltableaus en het natuursteen heeft het hoofdgebouw enorm aan zeggingskracht ingeboet. Herstel van het tegelwerk is onderzocht en blijkt grotendeels mogelijk.

1meter98 heeft met Natuurmonumenten de subsidie-aanvraag voor restauratie met succes gedaan, er is 2,3 miljoen euro toegekend voor de werkzaamheden. Vergunning is aangevraagd en op dit moment wordt de realisatie voorbereid. We houden u op de hoogte van de vorderingen. Zie voor meer informatie ook de websites van Natuurmonumenten en de Mookerheide.