Centrale Markthal te Amsterdam

Restauratieplan en schetsontwerp herbestemming in opdracht van BOEi.

Centrale Markthal te Amsterdam

In opdracht van BOEi werkt 1meter98 B.V. aan het restauratieplan en het schetsontwerp herbestemming voor de Centrale Markthal te Amsterdam.

1meter98 werkte aan

Scannen / inmeten / uittekenen / restauratieplan / bouwtechnische opname / schetsontwerp herbestemming

Projectkenmerken

BOEi / Erfgoed / Rijksmonument / Foodcenter / Marktkwartier / Amsterdam

Restauratie en herbestemming

De Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed BOEi heeft 1meter98 B.V. opdracht gegeven voor scannen, uittekenen, opstellen restauratieplan en schetsontwerp herbestemming voor de Rijksmonumentale Centrale Markthal aan de Jan van Galenstraat te Amsterdam, als karakteristiek onderdeel van de herontwikkeling van het gehele Foodcenter.

Werkzaamheden

Dankbaar zijn we voor deze prachtige opdracht van BOEi, waarvoor we eerder de restauratie en herbestemming van de Cereolfabriek te Utrecht mochten verzorgen.

1meter98 is begonnen met tekenwerk bestaande toestand en schetsontwerp herbestemming. We houden u op de hoogte van de vorderingen. Zie voor meer informatie ook de websites van BOEI en het Marktkwartier.