Herbestemming Heiligenbergerweg 34-36 te Amersfoort

Ontwerp en onderzoek

Warner Jenkinson, Amersfoort

Herbestemming bijgebouwen Koning Willem 3 Kazerne Amersfoort.

1meter98 werkt aan

Schetsontwerp herbestemming / Bouwhistorisch onderzoek / Bouwtechnisch onderzoek / Aanvraag subsidies

Projectkenmerken

Kazerne / Amersfoort / renovatie / herbestemming

Publicaties

Geschiedenis

Na een tumultueus voortraject van huisvesting in de Warner Jenkinson fabriek (zie artikelen in linker kolom), opteert De War nu voor huisvesting in de panden aan de Heiligenbergerweg 34-36 te Amersfoort. Het is een conglomeraat van drie gebouwen: een officiersmess van de voormlige Koning Willem 3 Kazerne (1916), een stallengebouw (1930) en een latere tussenbouw (1989). 1meter98 begeleid als architect voor herbestemming, renovatie en verduurzaming van deze panden. De voorbereidingen voor het indienen van de omgevingsvergunning zijn in volle gang.

Het object

De oude gebouwen zijn prachtig maar erg gesloten. Het gebouw dat er in de jaren '80 tussen is gezet beperkt het zicht op het grote oude gebouw en dat is jammer. De grootste uitdaging is om het jaren '80 gebouw een wat frissere en speelsere uitstraling te geven en tegelijkertijd de oude gebouwen in al hun pracht te laten zien. De nieuwe WAR moet voorbijgangers nieuwsgierig maken en uitnodigen om binnen te komen, en de contacten tussen de verschillende gebruikers faciliteren.