Restauratie pand aan de Herengracht

Pellen, ontdekken, reageren en creëren.

Restauratie

Voor een particuliere opdrachtgever heeft 1meter98 het restauratieplan en -ontwerp gemaakt voor verbouwing van dit appartement over de beletage en souterrain van dit bijzondere Rijksmonument aan de Herengracht. Het betreft een volledige aanpak van het interieur en een aanpassing van de binnenplaats, het huis is door ons daarom 3D ingescand. Alle afwerklagen zijn met beleid en in samenspraak met Bureau Monumenten Amsterdam afgepeld, zo kwam achter het stucplafond het oorspronkelijke moer-en kinderbintenplafond in het zicht, met daarop weer een betimmering in de achterkamerinsteek van plafondvelden en delen met kraal, die gezien de machinale spijkertjes laat negentiende eeuws bleek. Na inmeting is besloten dit te verwijderen om het erachter gelegen oorspronkelijke samengestelde plafond weer te kunnen tonen. Alsmede de afdruk van een 18e eeuwse wandkast in dit plafond, die met het oog op de ojief-vormige aftekening hoogstwaarschijnlijk 18e eeuws is, de periode waarin de meesterstucadoors Husly in dit pand de prachtige stucgang met pilasters en paneeldeuren hebben aangebracht.

Ontwerp

Een bijzondere hedendaagse ingreep in dit monument is het vervangen van de trappartij met ombouw van de beletage naar het souterrain, die door de binnenplaats heen loopt.

Voor
Na

Een zeer gevoelige ingreep, gezien de bijzondere bescherming die de binnenplaatsen van Amsterdamse grachtenpanden nu genieten. In nauw overleg met monumentenzorg zijn we uiteindelijk tot een ontwerp gekomen van een trappartij aan de andere zijde van de binnenplaats, om de pui aan de gangzijde vrij te krijgen. De ombouw is eigentijds ontworpen in slanke staalprofielen en een fijne verdeling in kleinere ramen, die wordt doorgezet in de nieuwe achterpui van het voorhuis en de dakramen op de binnenplaats. Alles millimeterwerk! Samen met een herindeling van het voorhuis, herstel van de schouwen en de aanpassingen in de keuken hopen we dat de eigenaren hier vele jaren van kunnen gaan genieten.

” We hebben met Bastiaan gewerkt aan de restauratie en renovatie van ons appartement. Veel stukken waren monumentaal en tijdens het afpellen van de muren, vloeren en het plafond kwamen we ook allerlei nieuwe dingen tegen. We konden elkaar goed vinden in de wijze waarop we die onderdelen zoveel mogelijk zichtbaar lieten. Die keuzes waren soms best gewaagd. Wij zijn er erg gelukkig mee en genieten enorm van ons bijzondere thuis. “

Quirijn Bongaerts

1meter98 werkte aan

Restauratie / Ontwerp / Tekenwerk / Detaillering / Advies installaties / Aanvraag monumentenvergunning

Projectkenmerken

Particulier / Grachtengordel / Rijksmonument / Binnenplaats / Interieur