Eerste stap: aanpak beglazing in woonhuis te Abcoude

Recent hebben we de eerste stap gezet in het verduurzamen van dit bijzondere Rijksmonument in Abcoude, een voormalige pastorie. In opdracht van de eigenaar-bewoners is het glas in de voorgevel vervangen door passend isolatieglas. Het is de eerste fase van uitvoering van een door ons opgesteld verduurzamingsplan, gebaseerd op o.a. een bouwhistorische verkenning. 

Voor
Na

Aan het nieuwe glas werd niet alleen de eis gesteld van een hogere isolatiewaarde (betere warmteweerstand) maar ook voor een betere geluidsisolatie, in verband met de weg voor het huis. Uiteindelijk is gekozen voor Monuglas Classic Protec Sound 13 mm, met een U-waarde van 2,0 W/m²K. De profilering van de bestaande roeden diende op de grotere dikte van het glas aangepast te worden, dit was mogelijk omdat de ramen weinig monumentale waarde bezaten (niet origineel waren) en vervangen konden worden. Onze details zijn uiteraard door de monumentencommissie vergund. Bovenstaand ziet u de overgang van de bestaande toestand naar ons ontwerp.

Voor
Na

In overleg met de aannemer is het detail verder geoptimaliseerd, want uitvoeringstechnisch bleken een aantal onderdelen niet te realiseren. Zo is er een glaslat toegepast in plaats van een stopverf afdichting, omdat hier te weinig ruimte voor was. De profilering aan de buitenzijde is gelijk gebleven voor het beeld van buiten, aan de binnenzijde is een aanpassing van de roede doorgevoerd (dieper profiel) om de glaslat toe te kunnen passen.

Voor
Na

1meter98 werkte aan

Inmeting / Tekenwerk / aanvraag vergunning / bouwbegeleiding

Projectkenmerken

Particulier / verduurzaming / geluidsisolatie / restauratie / Rijksmonument