Werkwijze

Hoe kan ik u helpen?Maak een afspraak!

Restauratie

1meter98 staat voor een aanpak waarin het ambacht voor behoud wordt gecombineerd met de creativiteit voor nieuwe mogelijkheden. We laten ons inspireren door het monument en waken over zijn monumentale waarden. Zo komt het optimaal tot zijn recht.

Ontwerp

De door de klant gestelde nieuwe eisen in gebruik en comfort vormen het uitgangspunt voor het ontwerptraject. We geven vorm op een herkenbare manier, helder en krachtig, in balans met het bestaande.


1meter98 verzorgt een gefundeerd en helder antwoord op de vraag van de klant


Aanpak

Vragen

Een succesvol einde ligt besloten in het begin. In overleg worden de wensen van de klant zo scherp mogelijk geformuleerd. Indien nodig wordt een team van experts geformeerd. Zodoende kan voor zowel kleine vragen als voor grote opgaven maatwerk geleverd worden.

Resultaat

  • Programma van eisen
  • Plan van aanpak

Zoeken

Elk gebouw bezit waarde en biedt mogelijkheden. Voor een optimale omgang met het cultuurhistorisch waardevolle object doen we onderzoek naar de historie en de huidige staat waarin het gebouw verkeert. Goede tekeningen vormen de basis voor de planvorming.

Resultaat

  • Bouwhistorisch onderzoek
  • Bouwtechnisch onderzoek
  • Inmeting en tekenwerk

Creëren

In het ontwerptraject vindt de creatieve zoektocht plaats om met de opgedane kennis een optimaal antwoord op de gestelde vragen te vinden. In een open, intuïtief proces wordt gezocht naar een symbiose van het totaal: de nieuwe adem in de oude structuur.

Resultaat

  • Schetsontwerp
  • Definitief ontwerp

Sturen

Het plan wordt technisch uitgewerkt, opdat er een goede grondslag ligt voor de uitvoering. We verzorgen de contractvorming en de begeleiding van de uitvoering, om tot het einde te kunnen waken over de waarden van het gebouw en de kwaliteit van het ontwerp.

Resultaat

  • Technische specificatie
  • Contractvorming
  • Directievoering

"Bastiaan heeft een goed oog voor wat werkt en wat niet werkt. Ook tegenover monumentenzorg en bouw- en woningtoezicht had hij autoriteit en doorzettingsvermogen."

Andreas GrütterOudeschans Amsterdam


Klanten

Overzicht van opdrachtgevers van 1meter98