Dakrenovatie BG3

In opdracht van de Universiteit van Amsterdam werkt 1meter98 Architecten aan een plan voor het dak van BG3. De opgave betreft groot onderhoud en verduurzaming in de vorm van na-isolatie en isolatieglas in de lichtstraat. Het pand bestaat uit een noordelijk gelegen deel uit 1914 en het zuidelijk gelegen deel uit 1992. Dit plan betreft het schilddak uit 1914.

Historie

Het BG3-gebouw op het Binnengasthuisterrein is ontworpen door Joan van der Mey. Een bekende Amsterdamse school architect, dit pand is een van zijn vroegere werken. Op basis van het beschikbare archiefmateriaal hebben we de belangrijkste ontwikkelingen van het dak in kaart gebracht. Het huidige dak is, op enkele wijzigingen, het oorspronkelijke schilddak uit 1914. Het dak is uitgebreid met een lichtstraat aan de noordzijde en een dakkapel aan de zuidzijde in 1992.

Het dak is bedekt met de Hoogenlandsche pan. De pan was maar kort (ca. 1900 tot 1915) en plaatselijk (Utrecht) in productie en lijkt op de Verbeterde Hollepan. Nok en kepers zijn voorzien van een bijzondere vorst, een zogenaamde platte drie-kants-gleufvorst. Op basis van een foto uit 1937, waarop deze zijn te zien, nemen wij aan dat deze vorst oorspronkelijk is en onderdeel is van het originele ontwerp. De expressieve vorm en het formaat (aanzienlijk groter dan reguliere vorsten) zorgen voor de kenmerkende en sprekende dakcontouren. Dit is van hoge waarde.

De opgave

Naast het noodzakelijke onderhoud passen we aan de buitenzijde van het dakbeschot voor na-isolatie een 10 cm dikke houtvezelplaat toe. Ook in warmere periodes is dit een gunstig materiaal om toe passen omdat het, gezien de massa, langer in staat is om de hitte buiten te houden (faseverschuiving). De beglazing van de bestaande lichtstraat wordt vervangen door een nieuwe lichtstraat die op de bestaande houten ribben kan worden geplaatst. De lichtstraat krijgt ook twee te openen delen ter verhoging van het comfort.

Wat betreft de bijzondere nokvorsten moeten we ervan uitgaan dat hergebruik slechts in geringe mate mogelijk zal zijn. Omdat de nokvorsten zijn vastgelegd in een mortel en een deel al is gebroken houden we rekening met veel verlies. Dit type vorst is niet meer in productie of voorradig bij handelaren. Het voorstel is daarom om kapotte vorsten te vervangen door speciaal voor dit project te vervaardigen replica’s. De vergunning is aangevraagd. Hierna zullen we het plan uitvoeringsgereed gaan maken en een werkomschrijving en een begroting opstellen.

1meter98 werkt aan

Bouwtechnische opname / Restauratievisie / Verduurzaming / Aanvraag vergunning / Werkomschrijving / Begroting

Projectkenmerken

Restauratie / Verduurzaming / Binnengasthuis / BG3 / Amsterdam / Universiteit van Amsterdam / Onderwijsgebouw / Duurzaamheid