Werkwijze

Monumenten vormen ankerpunten in onze snel veranderende wereld. Ze dragen de sporen van het verleden, vertellen een verhaal en hebben vaak een hoge kwaliteit in vormgeving en materiaalgebruik. Een verantwoorde omgang met ons erfgoed is daarom van groot belang. Dit betekent niet dat monumenten moeten worden bevroren, maar dat er met een visie op de lange termijn keuzes moeten worden gemaakt voor behoud en aanpassing.

Hoe kan ik u helpen? Hoe kan ik u helpen?

Restauratie

1meter98 staat voor een aanpak waarin het ambacht voor behoud wordt gecombineerd met de creativiteit voor nieuwe mogelijkheden. We laten ons inspireren door het monument en waken over zijn monumentale waarden. Zo komt het optimaal tot zijn recht.

Ontwerp

De door de klant gestelde nieuwe eisen in gebruik en comfort vormen het uitgangspunt voor het ontwerptraject. We geven vorm op een herkenbare manier, helder en krachtig, in balans met het bestaande.

1meter98 verzorgt een gefundeerd en helder antwoord op de vraag van de klant

Aanpak

Ethiek

In de omgang met erfgoed spelen ethische overwegingen een belangrijke rol: waar kan ik ingrijpen en op welke wijze? De basis hiervoor is de waardering van het monument en de visie van de architect op de opgave: hoe kunnen we een optimale toekomst genereren in dit historische kader?

Kennis

Elke ingreep in een erfgoed vraagt om kennis: van het monument en zijn context, van zijn bouw- en gebruiks-geschiedenis, van de toegepaste materialen en ambachten; kort gezegd van het verhaal van het monument en de plek. Wij bezitten deze kennis en/of schakelen de nodige experts uit ons netwerk in om dat te borgen.

Visie

Als leidraad voor het proces stellen we een restauratievisie op. De visie brengt in beeld wat het spanningsveld in de opgave is, zowel met betrekking tot het behoud als met betrekking tot de vernieuwing. In deze symbiose moeten vele aspecten gekend worden, in hun onderlinge samenhang, zoals geïllustreerd in onderstaand figuur.

Regie

Om voor onze klanten de kwaliteit te waarborgen in het hele proces, voeren we graag de regie van schets tot oplevering. Zo kunnen we zelf inmetingen en opnames verzorgen, het onderzoeks-, visie- en ontwerpproces doorlopen en de kwaliteiten van monument en ontwerp in de uitvoering bewaken.


Impressie van het spanningsveld bij interventies in erfgoed. 

“Bastiaan heeft een goed oog voor wat werkt en wat niet werkt. Ook tegenover monumentenzorg en bouw- en woningtoezicht had hij autoriteit en doorzettingsvermogen.”

Andreas Gr├╝tter Oudeschans Amsterdam


Klanten