Restauratievisie

Als gecertificeerd restauratie-architect werken we conform de erkenningsregeling voor restauratie-architecten ERA van de ERM. De leidraad in ons werk is de restauratievisie. De restauratievisie is een verantwoordingsdocument met betrekking tot het ingrijpen in erfgoed. Wij analyseren hierin de opgave, maken keuzes op basis van kennis en creativiteit en tekenen dit op. Dit geeft richting aan het proces en inspireert. De visie brengt in beeld wat het spanningsveld in de opgave is en hoe er kan worden gekomen tot ingrijpen in het monument. Deze ingrepen moeten zich op passende wijze verhouden tot het monument. Dit betekent dat deze aanpassingen de waarde van het monument voldoende ondersteunen en tegelijkertijd door hun ontwerpkwaliteit hieraan een nieuw betekenisvolle tijdlaag toevoegen.

Hoe kan ik u helpen? Hoe kan ik u helpen?

Restauratie

1meter98 staat voor een aanpak waarin het behoud van monumentwaarden voorop staat. Door het doen van historisch onderzoek, het uitvoeren van technische opnames en het maken van plannen voor herstel waken wij over deze monumentale waarden. Zo blijft of wordt de geschiedenis weer optimaal te beleven.

Ontwerp

De door de klant gestelde nieuwe eisen in gebruik en comfort vormen het uitgangspunt voor het (gelijktijdige) ontwerptraject. We geven vorm op een herkenbare moderne manier, helder en krachtig, in balans met het bestaande. Hierin hanteren we een biologische ontwerp-benadering, met een voorkeur voor natuurlijke en gezonde materialen. Zie ook onze werkzaamheden als bouwbioloog. In onze visie worden de ingrepen verantwoord.

1meter98 verzorgt een gefundeerd en helder antwoord op de vraag van de klant

Aanpak

Ethiek

In de omgang met erfgoed spelen ethische overwegingen een belangrijke rol: waar kunnen we ingrijpen en op welke wijze? De basis hiervoor is de waardering van het monument en de visie van de architect op de opgave: hoe kunnen we een optimale toekomst genereren in dit historische kader?

Kennis

Elke ingreep in een erfgoed vraagt om kennis: van het monument en zijn context, van zijn bouw- en gebruiks-geschiedenis, van de toegepaste materialen en ambachten; kort gezegd van het verhaal van het monument en de plek. Wij bezitten deze kennis en/of schakelen de nodige experts uit ons netwerk in om dat te borgen.

Visie

Als leidraad voor het proces stellen we een restauratievisie op. Die restauratievisie brengt in beeld wat het spanningsveld in de opgave is, zowel met betrekking tot het behoud als met betrekking tot de vernieuwing. In deze symbiose moeten vele aspecten gekend worden, in hun onderlinge samenhang, zoals geïllustreerd in onderstaand figuur.

Regie

Om voor onze klanten de kwaliteit te waarborgen in het hele proces, voeren we graag de regie van schets tot oplevering. Zo kunnen we zelf inmetingen en opnames verzorgen, het onderzoeks-, visie- en ontwerpproces doorlopen en de kwaliteiten van monument en ontwerp in de uitvoering bewaken.


Impressie van het spanningsveld bij interventies in erfgoed. 

Neem contact met ons op voor meer informatie

Wilt u graag nog meer te weten komen over onze diensten? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Dat kan eenvoudig door te bellen naar 020 26 14 773 of door een e-mail te sturen naar info@1meter98.eu. Bekijk zeker eens de afbeeldingen van onze eerdere projecten om een beter beeld van ons werk te krijgen. U zult merken dat we onder meer bezig zijn met een gezond binnenklimaat in monumenten.

“Bastiaan heeft een goed oog voor wat werkt en wat niet werkt. Ook tegenover monumentenzorg en bouw- en woningtoezicht had hij autoriteit en doorzettingsvermogen.”

Andreas Gr├╝tter Oudeschans Amsterdam


Klanten