Team

Bastiaan van de Kraats directeur-architect / Eduard Meeuwsen projectarchitect / Mohamed Bayo projectarchitect 3D / Lucien de Gier restauratiekundig tekenaar / Sandrijn van Roemburg interieurontwerpster / Karry Berentsen restauratie-architect

Bastiaan van de Kraats is architect en directeur van 1meter98 B.V. en stuurt een hecht, sterk op elkaar ingespeeld team aan. Samen bestrijken we alle aspecten van het restauratie-architectenadvies en kunnen we diverse projecten voor u ter hand nemen, van klein tot zeer groot, van restauratie tot nieuw ontwerp, van schets tot oplevering en van fundering tot interieur. Inmeting, restauratieplan, ontwerp, interieur, tekenwerk, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding voeren we als erfgoedarchitect zelfstandig uit. Onze ketenpartners verzorgen eventueel benodigd aanvullend advies, zoals kostencalculaties, bestekken en diverse technische en historische onderzoeken. Met de wensen van de klant als uitgangspunt en het gebouw als kader streven we zo naar maatwerk. 1meter98 om precies te zijn!

Bastiaan van de Kraats is daarnaast begonnen met de twee-jarige Duitstalige opleiding Baubiologie IBN. Na afronding van de opleiding is Bastiaan een Europees Bouwbiologisch Adviseur, gecertificeerd door Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN. Doel van de opleiding is tot een menswaardige, sociale en ecologische bouwcultuur te komen. Voor Bastiaan sluit dit naadloos aan op zijn huidige zoektocht naar een nieuwe balans tussen de mens, het gebouw en de natuur. Meer specifiek zal hij zich focussen op de restauratie / bestaande bouw: de toepassing van natuurlijke isolatiematerialen, het inzetten van natuurlijke energiebronnen en het verbeteren van het binnenklimaat. Pas gestart met de opleiding wordt Bastiaan er al zeer door geïnspireerd, want onze fixatie op techniek, geld, vierkante meters en economische groei doet ons als natuurlijk wezen tekort. Doel is zo spoedig mogelijk de kennis toe te passen in onze projecten, ons netwerk in deze richting uit te breiden en onze klanten een natuurlijk duurzame restauratie en woonomgeving te kunnen geven. Wie wil dat nou niet?

Wat kan ik voor u doen? Kom eens langs

Het team

Bastiaan is restauratie-architect en directeur van 1meter98 Architecten. En ja, hij is 1meter98 lang! Na de opleiding bouwkunde aan de TU Delft met een master herbestemming aan de TU Berlin heeft hij bij verschillende (restauratie)architectenbureaus gewerkt alvorens in 2008 1meter98 op te richten. Hiernaast is hij onder meer bestuurslid bij de VAWR en bestuurslid bij de ERM.

bastiaan@1meter98.eu

Karry is restauratie-architect en heeft brede ervaring opgedaan bij diverse architectenbureau’s en het Utrechts Monumentenfonds. Ze is afgestudeerd aan TU Delft en Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg Hogeschool Utrecht. Haar passie voor het vakgebied restauratie en bouwhistorie wordt gevoed door een brede interesse in (kunst)geschiedenis en cultuurhistorie, waarbij ze ook graag de wereld bereist. 

karry@1meter98.eu

Lucien de Gier is een ervaren restauratiekundig tekenaar bij 1meter98 Architecten. Na afronding van zijn bouwkundige opleiding is hij aan het werk gegaan bij een ander gerenommeerd restauratie-architectenbureau. Daar heeft hij de nodige ervaring opgedaan op het gebied van restauratie, renovatie en herbestemming. Inmiddels al weer meer dan 3 jaar werkzaam bij 1meter98 Architecten.

lucien@1meter98.eu

Maaike is junior ontwerper bij 1meter98 Architecten. Ze is recent afgestudeerd aan de TU Delft, richting Heritage & Architecture. Extra verdieping en kennis op het gebied van erfgoed heeft ze opgedaan tijdens de master Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg aan de Universiteit Utrecht. In beide studies is haar grote fascinatie voor het Post 65 erfgoed gevoed, een belangrijke opgave voor de toekomst!

maaike@1meter98.eu

Ik streef naar een symbiose van oud en nieuw.

“Bastiaan van de Kraats weet de architectuur en de bouwhistorie goed te combineren en beide in waarde te laten. Hij luistert naar de inbreng van de opdrachtgever zonder zijn ontwerp geweld aan te doen.”

Wim Buesink Ambachtsherenhuis Abbenbroek

1meter98 B.V. is een Erkend Restauratie Architectenbureau (ERA), gecertificeerd door Hobeon op basis van de volgende richtlijnen van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM):

  1. BRL 1000: Erkend Restauratie Architectenbureau
  2. URL 1001: Restauratievisie en ontwerp
  3. URL 2001: Bouwkundig advies

Zie de website van de ERM voor (downloads van) de betreffende regelingen.