Begeleiding 17e eeuws grachtenpand naar de 21e eeuw

Funderingsherstel, restauratie en comfortverbetering

Voor
Na

Veranderende woonbehoefte

Voor de nieuwe eigenaar van dit heerlijke 17e eeuwse pand aan de Bloemgracht hebben we het restauratieplan met funderingsherstel mogen ontwikkelen. Casco funderingsonderzoek van de gemeente Amsterdam wees uit dat een funderingsherstel noodzakelijk was, waarbij er ruimte was om de vloer van het souterrain iets uit te diepen voor een betere functionaliteit. Scheuren worden hersteld, installaties vernieuwd, muren en ramen gezond en monumentaal verantwoord geïsoleerd met houtvezelplaten en Ruysdael glas. Daarnaast is een compleet plan voor herindeling van woonhuis met aanbouw ontwikkeld, met als prettige bijkomstigheid de aankoop van de achtergelegen tuin, zodat de woning weer een heerlijke buitenruimte krijgt, ontsloten vanuit een nieuwe pui in de aanbouw.

Proces

1meter98 heeft het volledige proces begeleid: het pand is ingemeten en uitgetekend, archiefonderzoek verricht, ontwerpvarianten opgesteld en uitgewerkt, de plannen gepresenteerd voor de monumentencommissie van de gemeente Amsterdam, de definitieve versie uitgewerkt met installatie-adviseur en constructeur. De vergunning is verleend, aanbesteding is gehouden en de geselecteerde aannemer is bijna klaar met de uitvoering. Foto’s voor-na volgen spoedig!

Voor
Na

Pand Bloemgracht te Amsterdam

In particulier opdrachtgeverschap ontwerpt en begeleidt 1meter98 de restauratie met funderingsherstel

1meter98 werkt aan

Inmeting / Tekenwerk / Opname / Restauratie / Ontwerp / Vergunningaanvraag / Uitvoeringsbegeleiding

Projectkenmerken

Particulier / Rijksmonument / Grachtengordel / Woonhuis / Gezin / Restauratie / Renovatie