Begeleiding 17e eeuws grachtenpand naar de 21e eeuw

Funderingsherstel, restauratie en comfortverbetering

Bestaande toestand

Het pand verkeerde in slechte staat en funderingsherstel was noodzakelijk. Doot het uitdiepen van de fundering kon in het souterrain een volwaardige woonlaag worden gerealiseerd. Tevens was er behoefte aan een verantwoorde verduurzaming van het monument.

Proces

Voor
Na

1meter98 heeft het volledige proces begeleid: het pand is ingemeten en uitgetekend, archiefonderzoek is verricht, de interventies in het monumentale pand zijn onderbouwd, het ontwerp uitgewerkt, de plannen gepresenteerd voor de monumentencommissie van de gemeente Amsterdam, de definitieve versie uitgewerkt met installatie-adviseur en constructeur, vergunning is aangevraagd en verleend, aanbesteding is gehouden en de geselecteerde aannemer is klaar met de uitvoering. Zie hier het resultaat!

Ontwerp

Voor
Na
Voor
Na

Voor de nieuwe eigenaar van dit heerlijke 17e eeuwse pand aan de Bloemgracht hebben we het restauratieplan met funderingsherstel mogen ontwikkelen. Casco funderingsonderzoek van de gemeente Amsterdam wees uit dat een funderingsherstel noodzakelijk was, waarbij er ruimte was om de vloer van het souterrain iets uit te diepen voor een betere functionaliteit. Scheuren worden hersteld, installaties vernieuwd, muren en ramen gezond en monumentaal verantwoord geïsoleerd met houtvezelplaten en Ruysdael glas. Daarnaast is een compleet plan voor herindeling van woonhuis met aanbouw ontwikkeld, met als prettige bijkomstigheid de aankoop van de achtergelegen tuin, zodat de woning weer een heerlijke buitenruimte krijgt, ontsloten vanuit een nieuwe pui in de aanbouw.

Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na

Pand Bloemgracht te Amsterdam

In particulier opdrachtgeverschap ontwerpt en begeleidt 1meter98 de restauratie met funderingsherstel

1meter98 werkt aan

Inmeting / Tekenwerk / Opname / Restauratie / Ontwerp / Vergunningaanvraag / Uitvoeringsbegeleiding

Projectkenmerken

Particulier / Rijksmonument / Grachtengordel / Woonhuis / Gezin / Restauratie / Renovatie