Reconstructie brug bij burchtruïne Ravesteyn te Heenvliet

Ontwerp op maat voor nieuwe brug dankzij 3D inmeting.

Geschiedenis

De burcht Ravesteyn te Heenvliet is het geconsolideerde restant van het kasteel gebouwd omstreeks 1230. Heenvliet betekent het huis of heim aan een stroom of vliet, de Bernisse vormde een doorvaartroute van Vlaanderen naar het noorden. Het kasteel maakte deel uit van een verdedigingssysteem van vijf kastelen, waarvan Ravesteyn het grootste was. Halverwege de 14e eeuw werd in Heenvliet aan de oostzijde van de donjon een woonvleugel gebouwd, ca 1450 volgde een tweede uitbreiding aan de zuidzijde. Na de inval van de Hoeken in 1489 is de aangetaste donjon verlaten, de heer verhuisde naar een comfortabeler huis in het centrum van Heenvliet. Tijdens een restauratie in de jaren zestig van de vorige eeuw is een eenvoudige brug aangelegd in de richting van de ingang van de donjon, deze slaat echter niet terug op een vorige situering.

Aanleiding

De eigenaar, stichting Stede en Heerlykheit heeft besloten dat de bestaande brug aan vervanging toe is, deze is aangetast en onveilig voor de ca. 4.000 bezoekers per jaar. 1meter98 is gevraagd een voorstel voor een nieuwe brug te doen, op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van het ontwerp. Besloten is om een vaste brug te maken van oever tot poort, conform de eerste aanleg, in samenhang met herstel van de valbrug. Dit laat de restanten ongemoeid en beperkt de toegankelijkheid van de kwetsbare resten rond het kasteel.

Voor
Na

Uitvoering

1meter98 heeft het ontwerp en tekeningen geleverd, de stichting heeft het werk aanbesteed en een subsidie bij de Provincie Zuid-Holland kunnen verwerven. De brug is uitgevoerd door Groot Lemmer en opgeleverd in oktober 2017.

1meter98 werkte aan

Restauratie / Ontwerp / Tekenwerk / Detaillering / Werktekeningen / Advies installaties / Aanvraag monumentenvergunning / Aanbesteding / Uitvoeringsbegeleiding

Projectkenmerken

Stichting / Ruïne / Rijksmonument / Brug