Visie op erfgoed als basis voor herbestemming

In het kader van de algehele herontwikkeling van het Campinaterrein te Eindhoven door BPD is BOEi advies gevraagd inzake de herbestemming van de aanwezige monumenten. 1meter98 architecten heeft voor BOEi en BPD een restauratievisie opgesteld, met als doel het erfgoed binnen de gehele ontwikkeling zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. 

Terrein

Het Campina-terrein te Eindhoven is gelegen langs het Eindhovensch kanaal, als onderdeel van de naoorlogse stadsuitbreidingen. Het terrein is in 1957-1961 tot ontwikkeling gebracht.

Gebouwen 

De opgave voor de restauratievisie betreft de panden van het Campina-terrein:

  1. Kantoor & kantine
  2. Ketelhuis & ijsfabriek met schoorsteen
  3. Melkfabriek
  4. Melkontvangst
  5. Hallen

Interventieruimte

Iedere opgave rondom monumentaal erfgoed begint met een beschouwing en waardering van het aanwezige erfgoed. Dit is door de bouwhistoricus opgesteld en wordt door ons getoetst en eventueel aangevuld. Dit dient als basis voor de planvorming.

Vervolgens beschrijven we de mogelijkheden tot interventies voor het complex en per bouwdeel, samengevat in een aantal spelregels, zowel voor verbouw als nieuwbouw.

In deze visie wordt gezocht naar een synergie tussen oud en nieuw: het rijke verleden laten schitteren én op een duurzame wijze ruimte creëren voor de toekomst. De visie is inmiddels vastgesteld en dient als kader voor de deelplannen en ontwerpen voor herontwikkeling van het terrein.

1meter98 werkte aan

Restauratievisie

Projectkenmerken

Industrieel erfgoed / Campinaterrein / Eindhoven / BPD / BOEi