Herbestemmingsopgave

In opdracht van Synchroon en QX Real Estate heeft 1meter98 het plan ontwikkeld voor de herbestemming van de Chassékazerne te Breda. Een mix van functies is ontworpen rond een nieuw hart: een botanische kas op de middelste binnenplaats. Deze ontsluit o.a. stadsarchief, lunchroom, hotel en filmhuis. In de overige vleugels en op de verdieping worden woningen ontwikkeld.

Voor
Na

Achterzijde hoofdgebouw ter plaatse van nieuwe kas. Voor: foto van toenmalig museum Breda. Na: artist impression.

De Chassékazerne

De Chassékazerne is in 1899 gerealiseerd naar ontwerp van genie-officier W. Cool. De kazerne is van het paviljoen-type: een voorgebouw voor (onder)officieren met haaks daarop vier vleugels voor 2000 soldaten. De prachtige 108 meter lange voorgevel aan de parade is uitgevoerd in een neorenaissance basement met neogotische hoektorentjes, pinakels, kantelen en imitatie-schietgaten. In het portiek voor de hoofdingang is het wapenschild van generaal baron David Hendrik Chassé.

In 1998 begint rondom de Chassékazerne de bouw van de wijk Chassé Park ontworpen door Rem Koolhaas en worden het Stadsarchief en het Breda’s Museum in de Chassékazerne ondergebracht. Door de verbouwingen is er helaas weinig van het oorspronkelijke interieur overgebleven. Dankzij bouw-en kleurhistorisch onderzoek zijn oorspronkelijke elementen terug gevonden en wordt de juiste kleur weer toegepast: onderstaand een voorbeeld van het huidige witte raam met achterzetraam en daarnaast de correctie in juiste kleur met isolatieglas.

Herbestemming: restauratie en ontwerp

Met de herontwikkeling en transformatie van de monumentale Chassékazerne ontstond de kans om een nieuw stedelijk leefmilieu toe te voegen aan het Chassé Park en een verbinding te maken tussen deze nieuwe wijk en de oude binnenstad. De herbestemming van de kazerne is door 1meter98 Architecten ontworpen rond een nieuw hart: een botanische kas op de middelste binnenplaats. Hieromheen zijn onder meer het Stadsarchief, een lunchroom, hotel en filmhuis gecentreerd.

In de overige vleugels en op de verdieping zijn appartementen gemaakt die gekenmerkt worden door veel invallend licht van de bestaande grote ramen. In de soldatenvleugels is de hoogte gebruikt door entresols toe te voegen. In de kap van het hoofdgebouw is, met behoud van de oude kapconstructie, schoorstenen en plaatselijk monumentale wasbakken en betimmeringen, het hotel gerealiseerd.

De structuur van de herbestemming sluit aan op de structuur van de kazerne: de monumentale gangen over de gehele breedte van het hoofdgebouw zijn hersteld als hoofdontsluiting voor de woningen. Hoofdgebouw en soldatenvleugels zijn door gebruik van verschillende materialen weer beter van elkaar te onderscheiden. Dankzij bouw- en kleurhistorisch onderzoek zijn oorspronkelijke elementen teruggevonden en is de juiste kleurstelling in zowel het interieur als aan de buitenzijde weer toegepast.

Voor
Na

Doorsnede over de Chassékazerne ter hoogte van de kas, met aanpassing bestaande gevels en toevoegen dakramen voor woningen.

Oplevering

De uitvoering is bijna gereed, over enkele weken wordt de Chassékazerne geopend. We houden u op de hoogte op deze projectpagina!

1meter98 werkt aan

Inmeting / Tekenwerk / Onderzoek / Ontwerp / Aanvraag vergunning / Uitvoeringsbegeleiding / Signing

Projectkenmerken

Tender / Kazerne / Breda / Restauratie / Herbestemming / Woningbouw / Stadsarchief / Hotel / Bar / Restaurant / Winkels