Eikenstein Zeist

In opdracht van Plegt-Vos West en EarthY en in samenwerking met SVP werkt 1meter98 aan de herbestemming van het complex Eikenstein in Zeist, een gemeentelijk monument.

Historie

Het complex Eikenstein is gerealiseerd in 1905 naar ontwerp van W.C. Metzelaar, de toenmalig Hoofdingenieur voor de Gevangenissen en Rechtsgebouwen bij het Ministerie van Justitie. Het gebouw diende als enige tuchtschool voor meisjes in Nederland en bestond uit een hoofdgebouw rond één hof, verbonden aan twee dienstwoningen aan de voorzijde. Tussen 1908 en 1909 werd de voormalige tuchtschool aangepast voor een nieuwe functie als Rijksopvoedingsgesticht, wat opnieuw gebeurde naar plannen van Metzelaar. Kenmerkend aan dit plan was de uitbreiding van het complex met een achtervleugel en verlenging van de bestaande zijgevels, waardoor er twee binnenhoven ontstonden. 

Meest ingrijpend waren vervolgens de uitbreidingen van het complex in de jaren ’80 en ’90, waardoor het oppervlak verdriedubbelde, zie onderstaande foto.

Het monument als uitgangspunt  

Onze belangrijkste rol in de planvorming is het borgen van een zorgvuldige omgang met monumentwaarden in het ontwerp. Dit doen we door een restauratievisie op te stellen, waarin de monumentale waarden benoemd en behouden blijven, maar waarin ook ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen op posities waar minder monumentale waarden aanwezig zijn. 

In goede samenwerking met SVP en de gemeente Zeist ontwikkelen we zo een zorgvuldig en inspirerend project. Details van plannen en ontwerp zullen we zo spoedig mogelijk op deze projectpagina delen.

Plannen voor de toekomst

Iedere opgave rondom monumentaal erfgoed begint met een beschouwing en waardering van het aanwezige. Voor woningbouwvereniging RKWBV wordt gezocht naar een mix van sociale huur en zorgwoningen. Dit in combinatie met ondersteunende functies, buitenruimte en collectieve voorzieningen, waaronder een ontmoetingsplek voor de buurt.

Uiteraard is ook in dit project een grote focus op duurzaamheid, zie onze duurzaamheidspagina.

1meter98 werkt aan

Inmeting, begeleiding ontwerp, restauratievisie, verduurzaming, aanvraag vergunning.

Projectkenmerken

Herbestemming / Restauratie / Nieuwbouw / Eikenstein / Zeist / Tuchtschool / Rijksopvoedingsgesticht / Willem Cornelis Metzelaar / Woningen / Duurzaamheid