Toekomstbestendig maken van Herengracht 401

1meter98 werkt aan een bijzonder pand aan de Herengracht. We doen dit in opdracht van Stichting H401, die het nalatenschap van kunstenares Gisèle van Waterschoot van der Gracht beheert.

Herengracht 401 is gebouwd in 1725 en gelegen op een driehoekig kavel op de hoek met de Beulingstraat. Oorspronkelijk betrof het twee woningen met aan de zijde van de Beulingstraat een stal. Daarna heeft het pand ook een periode als kantoor gefungeerd en begin twintigste eeuw is het verbouwd tot verschillende appartementen, waarbij de originele vloerniveaus zijn aangepast. In 1940 neemt kunstenares Gisèle van Waterschoot van der Gracht haar intrek in een van de appartementen en in 1957 is zij, dankzij een erfenis van haar moeder, in staat het gehele pand te kopen.

Werkzaamheden

1meter98 werkt momenteel aan een plan voor technisch herstel, verbeterde toegankelijkheid en verduurzaming. De opgave is om tot een plan te komen, dat de bijzondere historie van het monument en de aanwezige interieurs van de museumwoning op de bovenste drie verdiepingen intact laat, én toekomst geeft door verduurzaming: na-isolatie met bio-based materialen en aanpassing van de installaties, waarin veel aandacht voor ventilatie, warmteterugwinning en energie-opwekking. Samen met de opdrachtgevers verkennen we verschillende scenario’s, ook voor herindeling en verbetering van toegankelijkheid: kunnen we de historische lift behouden en uitbreiden naar het souterrain en de bovenste verdieping?

Proces

Door Hylkema Erfgoed is eerder een bouwhistorische verkenning en bouwtechnische opname uitgevoerd. Groene Grachten heeft een duurzamheidsscan verricht en brengt onder onze aansturing verder tot duurzaamheidsadvies. Deze onderzoeken nemen wij als vetrekpunt vullen we aan met gedetailleerder opnamen, inmetingen en ontwerptraject: op basis van varianten wordt gezocht naar de optimale configuratie. Dit wordt verder uitgewerkt in tekeningen, installatie-ontwerp, berekeningen en aanvraag vergunning.

1meter98 werkte aan

Inmeting / Tekenwerk / Opname / Restauratie / Ontwerp / Vergunningaanvraag / Uitvoeringsbegeleiding

Projectkenmerken

Particuliere stichting / Grachtenpand / Grachtengordel / Museumwoning / Historisch interieur / Restauratie / Renovatie