Restauratie klooster ´t Withof, Etten-Leur

De gebouwen van ´t Withof te Etten-Leur waren oorspronkelijk onderdeel van het kloostercomplex van de Zusters Franciskanessen van Etten. Het klooster werd in 1820 gesticht in een 16e eeuws omgracht herenhuis, Huize Adema. De verschillende kloosterdelen werden hier later omheen gebouwd. In 1832-34 was dat een hoefijzervormig pensionaat dat samen met het oude herenhuis een binnenplaats omsloot. In 1850-53 werd een congregatiekapel toegevoegd en in 1907-08 een neogotische grote kapel. Het leeuwendeel van de schoolgebouwen die naast Huize Adema stonden is in 1980 gesloopt.

Woonstichting Etten-Leur

Na het vertrek van de zusters heeft de Woonstichting Etten-Leur (WEL) de panden verworven. Deze exterieur-restauratie is de eerste stap naar herbestemming. Het betreft herstel van loodwerk, goten, leien daken, glas-in-lood, natuursteenwerk, metselwerk, kozijnen, voegwerk en schilderwerk. Het kleuronderzoek is uitgevoerd door het Belgische bureau Fenix.

Plan

In opdracht van en in samenwerking met bouwburo Vitruvius heeft 1meter98 het restauratieplan voor het exterieur van het gehele complex uitgewerkt. Tevens was 1meter98 als architect betrokken bij de uitvoeringsbegeleiding.

Dit bijzondere monument wordt op een zeer terughoudende en dienende wijze gerestaureerd en blijft middels herbestemming behouden voor het nationale erfgoed en dat van Etten-Leur in het bijzonder.

“Sinds het najaar van 2009 werken bouwburo Vitruvius en 1meter98 geregeld samen, onder andere aan de restauratie van klooster Het Withof te Etten-Leur. 1meter98 heeft hier de esthetische begeleiding en het aanvullend tekenwerk verricht. Het is op Het Withof buitengewoon verlopen. Het hele uitvoeringsteam, waaronder ook aannemingsbedrijf Nico de Bont, heeft zijn uiterste best gedaan om de restauratie tot een succes te maken. Het resultaat toont dat we daarin goed geslaagd zijn, mede dankzij de inspanningen van Bastiaan en Willem. We kijken uit naar een nieuwe samenwerking.”

Michel van Meeuwen

1meter98 werkte aan

Restauratie / Opmeting / Detaillering / Bestektekenwerk / Aanbesteding / Uitvoeringsbegeleiding

Projectkenmerken

Rijksmonument / Klooster ´t Withof / restauratie / exterieur