Dakrenovatie Maagdenhuis

In opdracht van de Universiteit van Amsterdam maakt 1meter98 Architecten het plan voor onderhoud en verduurzaming van het dak van het Maagdenhuis. Met het nodige groot onderhoud, kierdichting, na-isolatie en zonnepanelen, wordt dit fenomenale rijksmonument weer toekomstbestendig.

Historie

Het Maagdenhuis is ontworpen door Abraham van der Hart, een vooraanstaand architect aan het einde van de achttiende eeuw. Zijn ontwerpen in de stijl van het neoclassicisme behoren tot de absolute top in deze tijd in Holland. De beeldengroep in het fronton is van de Amsterdamse stadsbeeldhouwer Anthonie Ziesenis. Ziesenis en Van der Hart werkten vaker samen, bijvoorbeeld ook bij de poorten van de Oudemanhuispoort.

Het pand uit 1787 is gebouwd als Rooms Catholiek Maagdenhuis, dat was een weeshuis voor jongere meisjes. Tussen 1957 en 1961 heeft het pand als bankgebouw gefungeerd en sinds 1962 werd het Maagdenhuis in gebruik genomen door de Universiteit van Amsterdam. De originele kap uit 1787 is voor een groot deel intact. Er zijn enkele wijzigingen aan de kap gemaakt voor stahoogte, schoorsteenkanalen en dakkapellen. Het dak is bedekt met de Oude Holle dakpan en loodwerken op de nok en goten. Op het dak zijn ook een groot aantal dakkapellen aanwezig, sommigen zijn nog (deels) oorspronkelijk, anderen zijn in de loop der eeuwen toegevoegd.

Het monument als uitgangspunt

Het Maagdenhuis is een rijksmonument en is een zeer beeldbepalend en markant pand op het Spui. Bij het toepassen van na-isolatie zijn de veranderingen in het gevelbeeld minimaal. In de nieuwe details hebben we het aanzicht van de met lood bedekte nokken zoveel mogelijk gelijk gehouden. De schuine dakvlakken voorzien we van na-isolatie op het bestaande dakbeschot. Zoals u van ons bent gewend passen we hier een bio-based materiaal toe, in dit geval een houtvezelplaat.

In het geval van de dakkapellen hebben we besloten om isolatie aan de binnenzijde van de dakkapel toe te passen. Een significant verandering aan het aanzicht is niet te voorkomen als we hier na-isolatie aan de buitenzijde hadden willen plaatsen. De aansluitdetails van de met loodbedekte wangen zouden erg veranderen en lijsten zouden moeten worden opgelengd. Uiteraard is zorgvuldig gedetailleerd en bouwfysisch gecontroleerd.

In verband met zichtbaarheid vanaf de openbare ruimte zijn voor energieopwekking met name dakvlakken aan de binnenring hiervoor geschikt: al met al hebben we ruimte 145 zonnepanelen.

Proces

Voor de UvA hebben we een restauratievisie opgesteld met daarin onder andere een bouwtechnische opname en DO-tekeningen. De vergunningsaanvraag ligt nu ter beoordeling bij de gemeente. Hierna zullen we het plan uitvoeringsgereed gaan maken en een werkomschrijving en begroting opstellen.

1meter98 werkte aan

Bouwtechnische opname / Restauratievisie / Verduurzaming / Aanvraag vergunning / Werkomschrijving / Begroting

Projectkenmerken

Universiteit van Amsterdam / Restauratie / Verduurzaming