Restauratie en gebruiksverbetering Paushuize, Utrecht

Paus Adrianus VI revisited

Voor
Na

Paus Adrianus VI

Adrianus VI werd in de Brandstraat in Utrecht geboren als Adriaan Floriszoon Boeyens. Zijn vader was scheepstimmerman. Vanaf 1478 studeerde hij in Leuven theologie, om er later hoogleraar en pastoor van het Groot Begijnhof te worden. Vanaf 1507 was hij een van de leermeesters van de latere Karel V, waardoor hij in 1515 naar Spanje werd gehaald en er in 1517 werd benoemd tot kardinaal. Op 9 januari 1522 werd hij tot paus verkozen, maar na een pontificaat van slechts 1 jaar en 2 weken overleed Adrianus VI.

Paushuize

Paushuize werd oorspronkelijk in opdracht van hem gebouwd in 1517. Adrianus VI heeft het huis echter nooit gezien. Het pand is tegenwoordig eigendom van de Provincie Utrecht en is gaan fungeren als functionele residentie van de Utrechtse commissaris van de Koningin en doet dienst als ontmoetingsplaats voor representatieve aangelegenheden, ontvangsten en bijeenkomsten.

Plan

Het interieur van Paushuize heeft een grondige restauratie en gebruiksverbetering ondergaan. In opdracht van en in samenwerking met Hylkema Consultants heeft 1meter98 het restauratieplan voor het interieur en het ontwerp voor gebruiksverbetering van met name de kelders en de zolderverdieping uitgewerkt.

Dit bijzondere monument zal, met respect voor zijn geschiedenis en monumentale waarden, met de doelstellingen van Duurzame Monumentenzorg en presterend onder de modernste eisen weer vele jaren door de Provincie Utrecht verantwoord en exclusief gebruikt kunnen worden.

“Graag laat ik je weten dat je onze verwachtingen van jou als meewerkend architect voor de restauratie van Paushuize te Utrecht, ooit gebouwd als paleis voor de onderkoning van Spanje, bisschop van Tartosa en kardinaal, later Paus te Rome en sedert 1814 de officiële residentie van de Gouvenerus, later de Commissarissen van de Koning(in) in het Koninkrijk der Nederlanden, ten volle hebt waargemaakt. Niet alleen produceerde je een ware thesaurus aan tekeningen, ook je bouwbegeleiding vonden wij accuraat en betrouwbaar. Het geheel vervult ons met blijdschap. Het komt maar zelden voor dat je als architect één zo vele lagen belangwekkend historie dragend gebouw mag terugbrengen naar een verantwoorde toestand, die recht doet aan de historische waarde van het object. Ik wil je graag en van harte bedanken voor de vruchtbare coöperatie. Ze smaakte naar meer!”

Ubbo Hylkema

1meter98 werkte aan

Ontwerp / Restauratie / Detaillering / Bestektekenwerk / Aanbesteding

Projectkenmerken

Rijksmonument / Paushuize Utrecht / restauratie / gebruiksverbetering