Restauratie en nieuwbouw aan de Durgerdammergouw 35

Voor
Na

Nieuw leven in onbeschermd monument.

Restauratie

Nadat we voor de buren een nieuwbouw achter het bestaande pand hadden ontworpen werden we door deze familie gevraagd ook voor hen een plan voor verbouw en uitbreiding van hun dubbele woonhuis te ontwerpen. We konden zo het hek overstappen en nieuwe plannen maken, erg leuk! Met name omdat de twee oorspronkelijke panden als gelijke pandjes zijn gebouwd aan de Durgerdammergouw. De panden zijn niet beschermd, maar in onze ogen zeker monumentwaardig. Een voorganger van ons stelde sloop van het voorhuis en vervangende nieuwbouw voor, dit bleek te duur. Na ons onderzoek en een plan op maat voor het bestaande pand, bleek behoud en renovatie wel haalbaar. Nieuwbouw is dus niet altijd goedkoper!

Voor
Na

Ontwerp

Onze belangrijkste insteek was het behoud van het oude, zeer bouwvallige, voorhuis. Een nieuwe fundering op palen, nieuwe hoofddraagconstuctie en nieuwe kap geven het huis weer toekomst. De gevels en kozijnen blijven behouden, de latere houten betimmering op de voorgevel wordt verwijderd. Ook is er een tussenlid ontworpen, waarin de achtergevel van het oude voorhuis en de voorgevel van het nieuwere achterhuis een spannende ruimte vormen. Hart van het nieuwe huis is een houten blok waarin bibliotheek, wc, installaties, trap en loopbrug zijn ontworpen. De heerlijke sfeer van het oude pandje met zijn balklagen en schuiframen is behouden. Het werk is opgeleverd in september 2017.

Voor
Na

“Bastiaan heeft met zijn team geweldig werk geleverd. Ze hebben met respect voor het oude iets prachtig nieuws voor de toekomst gemaakt. Wij zijn heel blij met de aandacht voor ons als mens en het huis als leefplek. “

Maarten Hage

1meter98 werkte aan

Renovatie / Ontwerp / Tekenwerk / Detaillering / Advies installaties / Aanvraag vergunning / Aanbesteding / Uitvoeringsbegeleiding

Projectkenmerken

Particulier / Funderingsherstel / Behoud karakteristiek pand zijnde niet-monument / Amsterdam-Noord