Verduurzaming en restauratie van gemeentelijk monument

Aan de rand van de Veluwezoom bij Rheden ligt het landgoed Rhederhof, de bijbehorende tuinmanswoning is gebouwd in 1904 en is sindsdien meerdere keren aangepast. Onze opgave is het monument recht te doen met een zorgvuldige restauratie én het pand te laten voldoen aan de eisen van deze tijd.

De tuinmanswoning is de afgelopen decennia zwaar verwaarloosd. Dit heeft paradoxaal genoeg ook een voordeel: veel elementen zijn nog origineel en we kunnen integraal ingrijpen voor een gasloze, nul-op-de-meter toekomst met dampopen capillair actieve isolatie, WTW-ventilatie, een gelijkstroomnetwerk en een parallel regenwaterleidingsysteem. 

Historie landgoed

Het landgoed werd gesticht omstreeks 1855 en kwam middels vererving in 1926 in eigendom van Freule Amélie Brantsen. Onder haar bewind kreeg het inmiddels wat verwaarloosde landgoed een grote opknapbeurt, waartoe tuinman Bernard Harmsen werd aangetrokken, die met zijn gezin de tuinmanswoning betrok. Freule Amélie Brantsen, bekend als het lieve gulle vrouw met lange mantel en typisch hoedje en altijd vergezeld door haar honden en haar onafscheidelijke sigaartje, overleed in 1951. Zij schonk het landgoed aan de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Rheden, om ‘het buiten’ in te richten voor de verzorging van Rhedense bejaarden. Vervolgens werd in de westelijke wei een groot bejaardencomplex gebouwd dat inmiddels deels is gesloopt [bron: ‘Parels van de oostelijke Veluwezoom’, gemeente Rheden, 2007]

Proces

1meter98 heeft de visie voor restauratie en verduurzaming, inclusief ontwerp en tekenwerk vervaardigd. Tevens hebben we de plannen gepresenteerd aan de Rhedense erfgoedcommissie. Na verwerking van hun input is de omgevingsvergunning aangevraagd. De vergunning is verleend en nu kan het pand weer ‘bewoonbaar’ worden gemaakt en stap voor stap gerestaureerd en verduurzaamd.

Voor
Na

Details van het na-isoleren van muren en ramen: dampopen capillair actieve na-isolatie aan de binnenzijde met een binnen-voorzetraam, met hergebruik van originele aftimmeringen.

1meter98 werkte aan

Inmeting / Tekenwerk / Opname / Restauratie / Ontwerp /

Projectkenmerken

Particulier / vrijstaande woning / Gezin / Restauratie / Renovatie