Toekomstbestendig maken van karakteristieke woonboerderij

1meter98 werkt aan het toekomstbestendig maken van deze woonboerderij in Driebergen, enerzijds door het ontwerpen van een functionele herinrichting van de boerderij met versterking van de monumentale waarden, anderzijds door een maatwerkadvies voor verduurzaming, in samenwerking met Guus Cladder.

De boerderij is gebouwd in 1865 en behoorde oorspronkelijk bij kasteel Sterkenburg, het betreft een langhuistype-boerderij. Een langhuisboerderij is een boerderij waarbij het woonhuis en het achterhuis onder één dak in elkaars verlengde liggen, zodoende een langgerekte vorm vormen, met een voorgevel aan de weg. Oorspronkelijk hadden boederijen een a-symmetrische gevel, maar dit veranderde vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw toen de invloed van de burgerlijke bouwkunst bij boerderijen steeds groter werd. Deze boerderij heeft dan ook een symmetrische voorgevel.

Werkzaamheden

1meter98 begeleidt het gehele project: het pand is ingemeten en uitgetekend, archiefonderzoek is verricht, ontwerpvarianten zijn opgesteld. Hierin is gekeken naar opties voor herindelingen en eventueel nieuwbouw ter verbetering van het wooncomfort, zoals efficiëntie van de plattegrond, vergroten van daglichttoetreding en het versterken van de relatie met de tuin. De verschillende scenario’s exploreren wij samen met de opdrachtgevers om de volgende stap in het ontwerpproces te zetten. Voor een kleinere energiebehoefte verkennen wij de mogelijkheden voor het aanbrengen van isolatie, waarbij wij nadrukkelijk de voorkeur geven aan bio-based materialen. Daarnaast hebben we veel aandacht voor ventilatie, warmteterugwinning en energie-opwekking.

Proces

De historische analyse en de technische opname zijn vervaardigd, op basis van de varianten wordt gezocht naar de optimale configuratie. Dit wordt verder uitgewerkt in tekeningen, installatie-ontwerp, berekeningen en eventueel aanvraag vergunning.

1meter98 werkte aan

Inmeting / Tekenwerk / Opname / Restauratie / Ontwerp / Vergunningaanvraag / Uitvoeringsbegeleiding

Projectkenmerken

Particulier / Woonboerderij / Gezin / Restauratie / Renovatie