Aanpak beglazing in monumentaal woonhuis te Abcoude

1meter98 heeft gewerkt aan het verduurzamen van dit bijzondere Rijksmonument in Abcoude, een voormalige pastorie. In opdracht van de eigenaar-bewoners is het glas in de voorgevel vervangen door passend isolatieglas. Het door ons opgestelde verduurzamingsplan, gebaseerd op o.a. een bouwhistorische verkenning, is inmiddels uitgevoerd. 

Voor
Na

Aan het nieuwe glas werd niet alleen de eis gesteld van een hogere isolatiewaarde (betere warmteweerstand) maar ook voor een betere geluidsisolatie, in verband met de weg voor het huis. Uiteindelijk is gekozen voor Monuglas Classic Protec Sound 13 mm, met een U-waarde van 2,0 W/m²K. De profilering van de bestaande roeden diende op de grotere dikte van het glas aangepast te worden, dit was mogelijk omdat de ramen weinig monumentale waarde bezaten (niet origineel waren) en vervangen konden worden. Onze details zijn uiteraard door de monumentencommissie vergund. Bovenstaand ziet u de overgang van de bestaande toestand naar ons ontwerp.

Voor
Na

In overleg met de aannemer is het detail verder geoptimaliseerd, want uitvoeringstechnisch bleken een aantal onderdelen niet te realiseren. Zo is er een glaslat toegepast in plaats van een stopverf afdichting, omdat hier te weinig ruimte voor was. De profilering aan de buitenzijde is gelijk gebleven voor het beeld van buiten, aan de binnenzijde is een aanpassing van de roede doorgevoerd (dieper profiel) om de glaslat toe te kunnen passen.

Voor
Na

“Op aanraden van een kennis hebben wij 1meter98 Architecten uitgenodigd om mee te denken hoe wij de oude pastorie in Abcoude het beste konden isoleren voor warmte en geluid. De samenwerking met 1meter98 kwam vlot op gang met een persoonlijke aanpak. Ook hebben wij twee voorgaande opdrachtgevers van 1meter98 bezocht. Na een grondig bouwkundig en historisch onderzoek van de pastorie werden verschillende scenario’s en kostenplaatjes uitgewerkt. De manier waarop dat ging gaf vertrouwen en na het maken van een keuze hielp 1meter98 ook bij het selecteren van een hoofdaannemer en andere leveranciers. Wij hebben de samenwerking als zorgvuldig en plezierig ervaren. Ook tijdens de verbouwing is toezicht gehouden op het werk en is de kwaliteit daarvan bewaakt. De ramen aan de voorzijde zijn van geluidwerend dubbel glas voorzien. Omdat de sponningen te smal waren moesten de gehele ramen worden vervangen. Door het veel grotere gewicht van het glas moesten sterkere veren voor de schuiframen worden gemonteerd. Achter was dat niet nodig, omdat daar enkel warmte-isolatie nodig was. Een grote schilderbeurt bracht de pastorie weer terug in goede staat. Een aandachtspunt is het handschilderwerk. In oude huizen kan beter met de hand worden geschilderd dan worden gespoten. De streek van de kwast biedt een beter sfeerbehoud. Na afloop heeft 1meter98 ons gewezen op de bestaande subsidiemogelijkheden en ons geholpen met de subsidieaanvraag, die een sterk technisch karakter heeft. De subsidieaanvraag is zonder nadere vragen geheel toegekend. Gedurende het gehele traject van eerste vraag naar uitkering subsidie hebben wij de begeleiding en expertise van 1meter98 als plezierig en professioneel ervaren. We genieten nu van een beter geïsoleerde pastorie, waar het lawaai van de straat bijna niet meer hoorbaar is. Wij bevelen 1meter98 aan als architect voor bouwkundige projecten van historische panden. “

Ariënne Ribberink en Albert Hollander

1meter98 werkte aan

Inmeting / Tekenwerk / aanvraag vergunning / bouwbegeleiding

Projectkenmerken

Particulier / verduurzaming / geluidsisolatie / restauratie / Rijksmonument