Jachtslot, Mookerheide

Restauratie Jachtslot Mookerheide

In opdracht van Natuurmonumenten werkt 1meter98 Architecten aan het zeer tot de verbeelding sprekende Jachtslot op de Mookerheide.

Enerzijds betreft het de restauratie van exterieur en interieur van het Jachtslot, dat in de loop der jaren verrommeld en versleten is geraakt, met als dieptepunt het wit oversausen van de oorspronkelijk met gekleurde tegelwerken gedecoreerde gevels van het hoofdgebouw.

Anderzijds is er de behoefte het pand geschikt te maken voor een nieuwe exploitatie én energetisch te optimaliseren, binnen de mogelijkheden van het monument.

De historie

Het Jachtslot is tussen 1902 en 1905 gebouwd in opdracht van Jan Jacob Luden, een nazaat van vermogende bankiers. Het ontwerp van het Jachtslot is van de hand van Oscar Leeuw. Hij werd hierbij ondersteund door zijn broer, beeldhouwer en kunstenaar, Henri Leeuw. Het Jachtslot is eclectisch: symmetrische plattegronden uit Engelse landschapsstijl worden gecombineerd met a-symmetrische Jugendstil gevels.

Het Jachtslot bestaat uit twee bouwdelen:

A. het beeldbepalende Jugendstil hoofdgebouw met toren, in stucwerk gedecoreerd met tegelwerken. Dit heeft een zeer rijk interieur, met als blikvanger het centrale trappenhuis.

B. de lagere vleugel aan de oostzijde, oorspronkelijk een dienstgebouw met stallen, later verhoogd, uitgebreid en religieus ingericht toen het Jachtslot in bezit kwam van een Dominicanessen kloosterorde in de jaren ’50 van de vorige eeuw.

De schade

Het jachtslot is nu egaal wit. Dat was vroeger anders. De vier gevels van het jachtslot waren tot in het vierde kwart van de twintigste eeuw zichtbaar voorzien van een veelkleurige versiering van verglaasde tegels in mozaïektechniek. Dit tegelmozaïek is nog steeds aanwezig onder de witte afwerklaag. Stucwerk, tegelwerk én het hardsteen zijn in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw bedekt met lagen van verschillende materialen (kit, tegellijm, voorstrijk, gips, cement, verf). De afdeklagen geven naast esthetische ook technische schade aan het pand: het vormt een dampdichte, afsluitende laag met ernstige bouwtechnische problemen tot gevolg.

Ook de dakbedekking is in de loop der tijd gewijzigd. Tussen 1950 en 1975 heeft het gebouw nieuwe dakpannen gekregen, van een ander type en deels in een andere kleur als het originele pand. Ook zijn hier en daar dakkapellen en andere veranderingen toegevoegd die de historische samenhang schaden.

Daarnaast heeft het gebouw de gebruikelijke verouderingsgebreken, zoals gebarsten natuurstenen elementen, versleten schilderwerk en op diverse plekken houtrot. Bij de glas-in-loodramen zijn het lood en kit verouderd, gescheurd, verpoederd of zelfs verdwenen.

De opgave

In opdracht van eigenaar Natuurmonumenten heeft 1meter98 het restauratieplan met uitwerking van de verduurzamingsambitie van het Jachtslot Mookerheide verzorgd. Daarnaast is er een interieurkader ontwikkeld om de exploitatie optimaal te laten functioneren in het zeer monumentale interieur.

1meter98 heeft met Natuurmonumenten de subsidie-aanvraag voor restauratie met succes gedaan, er is 2,3 miljoen euro toegekend voor de werkzaamheden. De vergunning is verleend en de uitvoering is gestart!

Bovenstaand het voorstel voor nieuwe kleurstelling, met herstel van de mozaïek tegelwerken (inzet bestaande tegels) en de gele dakpan (inzet: gevonden scherf).

Sponsor een tegel!

We houden u op de hoogte van de vorderingen. Zie voor meer informatie ook de project-website van Natuurmonumenten in de steigers en de nieuwspagina van Stichting ERM.

1meter98 werkte aan

Restauratievisie en ontwerp / verduurzaming / verbetering toegankelijkheid / aansturing adviseurs / inmeting / tekenwerk / bouwtechnische opname / calculatie / bestek / uitvoeringsbegeleiding

Projectkenmerken

Erfgoed / Rijksmonument / Limburg / Mookerheide / Mook en Middelaar / Jachtslot / Jan Jacob Luden / François Joseph Oscar Leeuw / Dominicanessen / Restauratie / Herbestemming / Horeca / Trouwlocatie / Congressen / Natuurmonumenten