Herbestemming Cereol fabriek Utrecht

Voormalige soyafabriek herbestemd tot multifunctionele accommodatie.

In opdracht van BOEi heeft 1meter98 het ontwerp voor restauratie en herbestemming van de voormalige sojafabriek Cereol te Utrecht verzorgt. De nieuwe bestemming is een cultuurcluster: basisschool, BSO, sportzaal, theaterzaal, bibliotheek, horeca en ontmoeten. De fabriekspanden maken onderdeel uit van een grootschaliger ontwikkeling: samen met nieuwbouw woningbouw is een industrieel stedelijk plateau in het park Oog in Al ontwikkeld.

Geschiedenis

De Stichtse Boerenbond stichtte in 1907 de Stichtsche Olie- en Lijnkoekenfabriek (S.O.L.) aan het Merwedekanaal. In de fabriek werd uit lijnzaad olie gewonnen, de veekoeken waren een restproduct van dit proces. Het complex bestond in 1909 uit een directeurswoning, een fabrieksgebouw met schoorsteen en twee pakhuizen. Later werden o.a. een silo en extractiegebouw toegevoegd. In 2001 heeft het Cereol-complex (directeursvilla, fabrieksgebouw en pakhuizen) een rijksmonumentale status gekregen. In 2002 is de fabriek vanwege stankoverlast, geluidsoverlast en explosiegevaar uitgekocht door de gemeente. In 2008 heeft er een ernstige brand gewoed in de leegstaande pakhuizen. In 2011 heeft de silo de status van gemeentelijk monument gekregen en heeft BOEi de panden verworven. In 2014 is het project opgeleverd.

In het boek ‘Architectuur door andere ogen‘ pleiten we voor een ontwerphouding die recht doet aan alle zintuigen, niet alleen het visuele. In dit fragment doet Bastiaan de aspecten met betrekking tot de Cereolfabriek uit de doeken.

Herrijzenis

Na een zeer langdurig proces heeft de fabriek uiteindelijk gezegevierd. Aangepast, gesloopt, doorboord en uitgebrand heeft het de tand des tijds doorstaan.

Zij kan nu, met al haar oude pracht en de littekens van de tijd weer een nieuwe rol vervullen als onderkomen voor een bruisend wijkcentrum. Door een vasthoudende aanpak van BOEi en een beroep op een aantal subsidies wordt de zeer strakke exploitatie sluitend gemaakt. Het onderliggende ontwerp is realistisch, maakbaar en schikt zich naar de bestaande gebouwen waardoor een haalbaar traject kan worden bewandeld. Geen grote dromen vol winstbejag, maar gezond verstand met een rekenknobbel maken inspirerende herbestemming in deze tijden mogelijk.

“”Herbestemmen van monumenten vergt gedegen kennis van het gebouw voordat de creativiteit ¨er op los gelaten wordt¨. Toen wij in 2003 onze eerste schreden zetten in de verwerving van de voormalige Veekoekenfabriek kregen we al snel de scriptie van Bastiaan onder ogen. Net afgestudeerd maar al zó volwassen in het denken over restaureren en herbestemmen. Zijn tijd vooruit! De samenwerking ontstond en we zijn tot en met de verwerving en het uitwerken van het herbestemmingsplan, de vele discussies met de marktpartijen, vele afdelingen van de gemeente Utrecht en beoogd gebruikers, elkaar trouw gebleven. Ook dat is de basis voor een succesvolle herbestemming! Het resultaat mag er zijn: een helder en respectvol plan waarmee dit rijksmonument een nieuwe toekomst krijgt. De werkzaamheden zijn gestart!”

Arno Boon

1meter98 werkte aan

Opname / Inmeting / restauratieplan / ontwerp herbestemming / aanvraag vergunning / incidentele uitvoeringsbegeleiding

Projectkenmerken

Utrecht / Oog in Al / Lombok / Cereolfabriek / SOL-fabriek / Merwedekanaal / Restauratie / Herbestemming / MFA / Bibliotheek Oog in Al / Theater Het Wilde Westen / basisschool Dominicus / Buurten in de Fabriek / BOEi