Uitbreiding aan karakteristiek woonhuis

Levensloopbestendig ontwerp met uitzicht.

Opgave

Voor een echtpaar op middelbare leeftijd heeft 1meter98 een ontwerp gemaakt voor uitbreiding van hun woonhuis met een extra bouwvolume groot 40 m2, conform bestemmingsplan. Gezien de leeftijd van de opdrachtgevers was er veel aandacht voor levensloopbestendig wonen. Zo is de gehele aanbouw drempelloos, is er rekening gehouden met voldoende deurbreedte, kan het toilet tezijnertijd vergroot worden en is de tuinkamer te bestemmen tot slaapkamer als de verdieping in het oude huis lastiger bereikbaar wordt.

Voor
Na
Voor
Na

Uitwerking

Het werk is onder onze begeleiding en met veel zorg voor detail uitgevoerd door aannemersbedrijf Vreeling en opgeleverd in februari 2017. Dankzij het prettige proces zijn we aanbevolen bij de buren op nummer 35, waar nu het werk voor renovatie en nieuwbouw in uitvoering is!

” Bastiaan van de Kraats heeft naar volle tevredenheid het hele bouwproces geleid, van ontwerp tot en met uitvoering. De gedetailleerde voorbereiding betaalde zich dubbel en dwars uit, doordat, toen de aannemer aan het werk was, veel zaken al doordacht waren. In de keuzes voor kleuren en materialen hadden we wat meer begeleiding willen hebben, maar we zijn heel blij met het resultaat. Er is nu een aanbouw aan ons huis gerealiseerd waardoor we ‘levensloopbestendig’ in ons nieuwe oude huis (uit 1917) nog lang hopen te wonen. Het is een mooie combinatie van een moderne aanbouw met een traditioneel hoofdhuis geworden. We bevelen Bastiaan van harte aan, niet alleen als deskundig in restauratiebouw, maar ook voor creatieve nieuwbouw met kennis van duurzame materialen en bovendien goed op de hoogte van de gemeentelijke vergunningsaanvragen. “

Annemarie van Wijngaarden

1meter98 werkte aan

Ontwerp / Tekenwerk / Detaillering / Werktekeningen / Advies installaties / Aanvraag omgevingsvergunning / Aanbesteding / Uitvoeringsbegeleiding

Projectkenmerken

Particulier / Uitbreiding / Renovatie / Karakteristiek pand